Table of Contents

Noindex là gì? Cách khắc phục tình trạng noindex

Noindex là gì? Cách khắc phục tình trạng noindex của website

Một số trang web bị gắn thẻ noindex mà chúng ta không biết, điều này ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm công cụ. Ngoài ra, hướng dẫn đơn giản để khắc phục tình trạng noindex sẽ được trình bày dưới đây và được sử dụng bởi nhiều nhà quản lý tìm kiếm web.

I. Noindex là gì?

Trong một số trường hợp, bạn sẽ được thông báo rằng bạn nên kiểm tra xem các địa chỉ URL có đánh dấu index hay không. Vậy noindex là gì mà mọi người phải tìm hướng dẫn khắc phục nó?

Hai tùy chọn được Google sử dụng để thông báo: noindex hoặc index. Giá trị đánh dấu trang web cho phép robot Google tìm kiếm và thu thập thông tin được gọi là index. Ngược lại, giá trị noindex trang web không cho phép robot Google vào và lập chỉ mục. Ngoài ra, tác động của việc không liệt kê lại “vô tình” đi ngược lại với mục tiêu cơ bản của SEO.

Noindex là gì?

Nếu một trang web gắn noindex, đồng nghĩa với việc không có nội dung, thì từ khoá đó sẽ không thể lọt Top Google. Những trang web có nhiều URL không được đánh giá có nguy cơ cao hơn đối với thứ hạng của họ vì nếu Google phát hiện ra rằng trang web của họ sẽ bị liệt vào danh sách đen. Đó là lý do tại sao nhiều người cần nắm bắt các hướng dẫn khắc phục tình trạng không có ký hiệu để xử lý kịp thời.

II. Lý do website lại bị noindex?

Việc trang web không được index có thể do một trong những lý do sau đây:

  • Tính năng không có tiêu đề xuất hiện trong file Robots.txt
  • Thẻ noindex được thêm vào code
  • Sử dụng các phần mềm đánh dấu không có index
  • Do website mới, Google không thể tìm thấy địa chỉ URL của trang web
  • Tên miền hiện tại là tên miền phụ của chỉ mục trước đó.
  • Trang web không có site map
  • Kiểm tra xem tốc độ tải trang có chậm hay không.
  • Địa chỉ URL không được cập nhật trong một thời gian dài

Ngoài những lý do đã nêu trên, có rất nhiều lý do khác có thể khiến trang web không được liệt kê. Ngoài ra, nếu trang web của bạn gặp vấn đề này, hãy ngay lập tức xem hướng dẫn khắc phục tình trạng không có index.

Tìm hiểu thêm về Noindex là gì? Cách khắc phục tình trạng noindex của website

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply