Table of Contents

Google Lighthouse Là Gì? Cách Sử Dụng Lighthouse

Google Lighthouse Là Gì? Cách Sử Dụng Lighthouse Cho Website

I. Google Lighthouse là gì?

Google Lighthouse là một công cụ mã nguồn mở có thể được sử dụng để thực hiện kiểm tra website. Cho đến nay, công cụ này đã được Google phát triển trong một thời gian khá dài.

Trong phiên bản hiện tại là 3.0, nó sử dụng phân tích từng yếu tố của đường dẫn, bao gồm hiệu suất, ứng dụng web, khả năng truy cập, phương pháp và tối ưu hóa tìm kiếm.

Lighthouse là công cụ toàn diện nhất hiện nay của Google giúp người dùng đánh giá trang web một cách chính xác nhất. Ngoài khả năng phân tích toàn diện, công cụ này cũng cung cấp các lời khuyên hữu ích về cách cải thiện chất lượng trang web của bạn.

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse cho website

II. Các thông số đánh giá của Google Lighthouse

1. Performance

Performance của website, cần dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như front-end và back-end. Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt, bạn nên chú ý đến việc tối ưu hóa hình ảnh, giảm Css/Js và tăng tốc website. Nếu trang web của bạn đang chậm, bạn nên xem xét sử dụng các plugin để tăng tốc.

Ngoài việc đánh giá dựa trên một số tiêu chí cụ thể, nâng cao trải nghiệm người dùng vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Các danh mục của website sẽ được đánh giá theo những mục tiêu sau:

 • First Contentful Paint – Nội dung đầu tiên:
  Điều này thông báo thời gian trước khi người dùng xem hình ảnh hoặc văn bản đầu tiên.
 • Bức tranh có ý nghĩa đầu tiên:
  Điều này thể hiện thời gian mà người dùng có thể xem nội dung chính của trang.
 • Speed Index – Chỉ số tốc độ:
  Chỉ số tốc độ sử dụng liệu thống nhất để hiển thị tốc độ tải nội dung của trang.
 • Largest Contentful Paint – Hiển thị nội dung lớn nhất:
  Là chỉ số đo lường thời gian cần thiết để hoàn thành một phần quan trọng nhất của trang web, được hiển thị sau khi tải trang.
 • Time to interactive – Thời gian tương tác:
  Điều này chỉ ra thời gian cần thiết để người dùng tương tác hoàn toàn với trang web và nội dung của nó.
 • Total Blocking Time – Tổng thời gian chặn:
  Nó là một chỉ số quan trọng dựa trên người dùng và được sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng tải (response to load) vì nó giúp đánh giá mức độ nghiêm trọng của khoảng thời gian từ khi trang không có khả năng tương tác đến khi trang có khả năng tương tác ổn định (reliably interactive).
 • Cumulative Layout Shift – Thay đổi bố cục website:
  CLS là việc dịch chuyển các thành phần trên trang web mà người dùng không mong đợi xảy ra trong khi trang web đang tải xuống. Font chữ, hình ảnh, video, form liên lạc, các nút bấm và một số loại nội dung khác là những yếu tố thường xuyên gây ra sự thay đổi.

2. Accessibility

Tiêu chí Accessibility của Google Lighthouse sẽ cho bạn biết liệu web của mình đã được tối ưu hóa hay chưa, và các đánh giá cụ thể theo thang điểm sẽ cho bạn biết liệu các khía cạnh nào cần cải thiện.

Kiểm tra khả năng truy cập của Lighthouse để biết trang web được sử dụng như thế nào. Điều này bao gồm kiểm tra các thành phần quan trọng, chẳng hạn như nút và liên kết, để đảm bảo rằng chúng đã được mô tả đầy đủ hoặc liệu hình ảnh đã được gán thuộc tính alt cho nội dung hình ảnh hay không.

Tìm hiểu thêm về Google Lighthouse Là Gì? Cách Sử Dụng Lighthouse Cho Website

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply