Table of Contents

Subheading Là Gì? Vai Trò Quan Trọng Của Subheading

Subheading Là Gì? Vai Trò Quan Trọng Của Subheading Trong SEO

Khi nói đến việc tối ưu hóa các website và nội dung của chúng, chúng ta phải nhớ đến các thẻ SEO quan trọng như Subheading và Heading. Đây là một trong những thành phần quan trọng nhất của website và nội dung được tối ưu nhất.

Các bài viết của bạn sẽ trở nên thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm nhờ điều này. Tiêu đề là gì? Vị trí và hiệu quả của subheading như thế nào? Bạn sẽ hiểu rõ hơn về Subheading với những thông tin dưới đây mà Terus sắp chia sẻ.

Subheading là gì?

I. Subheading là gì?

Những tiêu đề phụ trong một bài viết được gọi là subheading. Nó được hiển thị ở dưới tiêu đề chính và bao gồm nội dung của từng phần được trình bày trong mỗi bài viết. Subheading có cỡ chữ nhỏ hơn so với tiêu đề chính, điều này giúp nội dung từ tiêu đề chính trở nên phong phú hơn.

Tiêu đề của bài viết là thông báo về một sản phẩm mới, và phần tiêu đề cung cấp thông tin chi tiết về các ưu điểm và tính năng của sản phẩm.

Mỗi bài viết sẽ có nhiều H2 và H3, đây là những tiêu đề con hoặc tiêu đề phụ. Các thẻ H1, H2 và H3 rất quan trọng và được sử dụng nhiều khi thực hiện tối ưu, nhưng các thẻ H4, H5 và H6 thường ít được sử dụng hơn vì chúng nhỏ và chứa ít thông tin.

II. Vai trò của Subheading đối với website

Tương tự như một cuốn sách, một bài viết chuẩn SEO cần có tựa đề, chương và mục lớn nhỏ, một bài viết hoặc website cũng cần có các tiêu đề và tiêu đề.

Do đó, chúng luôn đóng một vai trò rất quan trọng đối với các bài viết trên internet. Trải nghiệm người dùng sẽ được cải thiện nếu subheading được sử dụng đúng cách.

1. Subheading giúp cải thiện SEO

Subheading và Heading đều quan trọng đối với các website vì chúng nổi bật. Không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng khi truy cập mà còn làm cho website trở nên thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm. Do đó, xếp hạng của các trang web trên bảng kết quả tìm kiếm được cải thiện.

Tuy nhiên, google không phải lúc nào cũng biết nội dung chính hay từ khóa chính của bài viết. Mặc dù những từ này không phải là từ khóa chính chính, nhưng chúng vẫn xuất hiện nhiều hơn so với từ khóa chính.

Chính điều này cũng khiến các bot của Google sai lầm. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến index Google, crawl dữ liệu và xếp hạng bảng kết quả tìm kiếm. Chính điều này cũng khiến các bot của Google sai lầm. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến index Google, crawl dữ liệu và xếp hạng bảng kết quả tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về Subheading Là Gì? Vai Trò Quan Trọng Của Subheading Trong SEO

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply