Redirect 302 Là Gì? Dùng 302 Lúc Nào Thì Hợp Lý

Redirect 302 Là Gì? Dùng 302 Moved Temporarily Lúc Nào Thì Hợp Lý

Table Of Contents

Người dùng chắc chắn đã gặp phải các lỗi website như 404 NOT FOUND, 301 Moved Permanently và 302 Moved Temporarily. Bài viết của Terus giải thích lỗi chuyển đổi 302, nguyên nhân của nó và cách khắc phục lỗi 302 chuyển đổi tạm thời.

redirection 302 la gi
Redirect 302 Là Gì? Dùng 302 Lúc Nào Thì Hợp Lý 2

I. Redirect 302 là gì?

Lệnh chuyển hướng 302 là một mã trạng thái thông báo cho người dùng và công cụ tìm kiếm chuyển đổi địa chỉ (URL) tạm thời đến một địa chỉ mới. Chỉ khi chuyển hướng được xóa, lệnh chuyển hướng này sẽ hoạt động.

Để dễ hiểu, Redirect 302 là địa chỉ trang web đã được chuyển đổi và chuyển đổi tạm thời.

II. Phương pháp khắc phục Redirect 302

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu toàn bộ website của mình. Thao tác backup này cho phép bạn trở lại phiên bản trước của website bất cứ khi nào có sự cố.

1. Xác minh chuyển hướng

Hầu hết các trường hợp, phản hồi redirect 302 không phải là lỗi. Tạm thời chuyển đổi website của người dùng có thể là một lệnh hợp pháp và thường không cần sửa chữa.

Nếu website của bạn trả lời mã 302 mà không nên hoặc nếu nó gây ra vòng lặp chuyển hướng không dừng lại, chuyển hướng 302 sẽ trở thành lỗi.

Do đó, bước đầu tiên là kiểm tra kỹ xem URL nào đang tạo mã HTTP 302 và sau đó xác định xem chuyển hướng có phù hợp hay không.

Để làm như vậy, bạn có thể kiểm tra các trang nhỏ trên website của mình mà bạn cho rằng chúng gây ra lỗi 302 và tự mình kiểm tra xem chúng có hoạt động như mong đợi hay không.

Nếu một trang tạm thời không khả dụng không được chuyển hướng đến tài nguyên phù hợp, thì trang đó đã được cấu hình đúng cách.

2. Tinh chỉnh với Plugin – Với các website WordPress

Plugin là một trong những yếu tố phổ biến nhất gây ra vòng lặp chuyển hướng và lỗi 302. Một số plugin và công cụ SEO như Yoast SEO và Rankmath quản lý chuyển hướng website và cho phép bạn tạo quy tắc chuyển hướng.

3. Đảm bảo các cài đặt mặc định trên WordPress chính xác

Cấu hình sai trong cài đặt URL WordPress là một nguyên nhân phổ biến khác cho lỗi HTTP 302. Để kiểm tra điều này, hãy tìm đến mục Cài đặt > Chung trong bảng điều khiển WordPress của bạn. Địa chỉ URL của WordPress và địa chỉ website được hiển thị tại đây:

Tìm hiểu thêm tại Redirect 302 là gì? Dùng 302 Moved Temporarily lúc nào thì hợp lý

Leave a Reply

    © 2024 Crivva. All Rights Reserved.