Table of Contents

Pagination Có Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Của Việc Phân Trang

Pagination là quá trình chia nội dung trên một trang web hoặc ứng dụng thành các phần nhỏ hơn được gọi là “trang” để dễ dàng điều hướng và hiển thị.

Pagination là quá trình chia nội dung trên một trang web hoặc ứng dụng thành các phần nhỏ hơn được gọi là “trang” để dễ dàng điều hướng và hiển thị. Nó thường được sử dụng khi một trang web chứa nhiều thông tin, chẳng hạn như danh sách bài viết, sản phẩm, bình luận và kết quả tìm kiếm.

Đây là một phương pháp sử dụng thẻ “rel = next” và “rel = prev” để kết nối giữa các trang giống nhau trên một trang web. Mặc dù nội dung của chúng gần như giống nhau, nhưng chúng được hiển thị dưới dạng các trang khác nhau và được kết nối với nhau tạo thành một chuỗi trang.

Ví dụ, mười bài viết có thể được hiển thị trên trang của một trang web. Hệ thống sẽ chia tổng cộng 50 bài viết thành 5 trang riêng biệt, mỗi trang hiển thị 10 bài viết. Bằng cách sử dụng các nút chuyển trang hoặc liên kết, người dùng có thể di chuyển đến nhiều trang.

0*o5noaHKSkkFWR2DT

Giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giảm tải cho máy chủ và giúp người dùng dễ dàng tìm và truy cập những gì họ cần.

I. Vì sao pagination là cần thiết cho các website?

Pagination là cần thiết trong những trường hợp dữ liệu lớn trên một trang web không thể được hiển thị hết trong một trang.

Pagination chia thông tin trên trang web thành các phần nhỏ hơn để tăng trải nghiệm người dùng, giúp giảm tải và giúp người quản trị quản lý trang web dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cho phép người dùng tìm kiếm dễ dàng và tiện lợi hơn.

Ví dụ: trên các trang web thương mại điện tử (e-Commerce), thông tin liên quan đến các sản phẩm, bao gồm hình ảnh và giá cả, có thể được chia thành các phần riêng biệt. Người dùng chỉ cần nhấp vào hình ảnh hoặc giá để xem thêm thông tin về sản phẩm này mà không phải tải toàn bộ trang web.

Pagination giúp người dùng dễ dàng duyệt qua nhiều nội dung trên trang web, ngay cả khi không có gợi ý hành động. Đánh số trang cho phép người dùng quyết định bao nhiêu trang tiếp theo. Điều này cũng giúp người dùng hiểu tầm quan trọng của dữ liệu mà trang web lưu trữ.

Trải nghiệm người dùng tốt hơn là kết quả của việc sử dụng pagination, giúp phân chia nội dung một cách hợp lý. pagination vẫn hỗ trợ việc tìm kiếm và khám phá nội dung trên trang web, mặc dù gợi ý hành động là cách tốt nhất để hướng dẫn người dùng.

Tìm hiểu thêm về Pagination Có Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Của Việc Phân Trang

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply