Table of Contents

Page Authority Là Gì? PA Ảnh Hưởng Tới SEO Như Nào?

Page Authority Là Gì? PA Ảnh Hưởng Tới Việc Làm SEO Như Nào?

Moz đã tạo ra Page Authority, một chỉ số để đánh giá mức độ tin cậy và uy tín của từng website. Công cụ này cung cấp các lời khuyên để đánh giá một trang cụ thể có khả năng lọt Top tìm kiếm Google, đồng thời PA cũng rất quan trọng đối với SEO.

Authority Page là gì? Cách tốt nhất để tăng chỉ số Page Authority? Đọc bài viết sau đây cùng Terus để tìm hiểu chi tiết về chỉ số PA này.

Page Authority là gì?

I. Page Authority là gì?

Một cách để đánh giá khả năng xếp hạng của mỗi trang được Moz tạo ra là Page Authority (PA). Cụ thể, Page Authority đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ đánh giá thứ hạng của website trên SERP.

Mô hình học máy được Moz sử dụng để xác định thuật toán tương quan với các kết quả trên bảng xếp hạng qua hàng nghìn SERP. Sau đó, nó sử dụng tính toán này để tạo ra chỉ số PA.

Page Authority là một số liệu tham khảo và không thể chính xác hoàn toàn. Do đó, việc có chỉ số PA cao trên website không đồng nghĩa với việc từ khóa được sử dụng trên website đó được Google tìm kiếm cao.

II. Cách tính chỉ số Page Authority

Moz tính điểm Page Authority từ 1 đến 100 bằng cách sử dụng thang logarit. Điểm PA cao hơn sẽ được hiển thị. Thật vậy, việc tăng điểm PA từ 20–30 sẽ khó hơn nhiều so với việc tăng điểm từ 70–80.

Chỉ số PA không cố định theo thời gian và thay đổi một cách nhất định. Do đó, Moz liên tục cập nhật các thuật toán được sử dụng để tính PA để chúng phù hợp hơn với các điểm số thay đổi.

III. Các yếu để đánh giá Page Authority

Nó phụ thuộc vào cách tính của Page Authority; công cụ tốt nhất chỉ nên sử dụng nó làm một chỉ số so sánh để xem xét các kết quả tìm kiếm và xác định trang nào có lượng liên kết mạnh hoặc tốt hơn so với các trang khác. Page Authority không đánh giá trang nào là “tốt” hay “xấu” mà chỉ là một công cụ so sánh.

Trước khi sử dụng kiểm tra PA, người dùng phải biết mục tiêu của mình và thông tin mà nó cung cấp. Khi người dùng có kế hoạch xây dựng hệ thống liên kết trên trang và muốn xây dựng một hệ thống liên kết chặt chẽ, mục tiêu được coi là chính xác và cụ thể.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu ảnh hưởng của trạng thái chung của link profile đối với Domain Authority và Page Authority.

Tìm hiểu thêm về Page Authority Là Gì? PA Ảnh Hưởng Tới Việc Làm SEO Như Nào?

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply