Table of Contents

Core Web Vitals Là Gì? Các Chỉ Số Ảnh Hưởng Đến SEO

Core Web Vitals Là Gì? Các Chỉ Số Ảnh Hưởng Đến Việc SEO Của Trang Web

Nếu bạn là một người tìm hiểu về chủ đề digital marketing, thì chắc chắn bạn đã khá “quen mặt” với thuật ngữ Core Web Vitals, được cộng đồng SEOer quan tâm và thảo luận rất nhiều trong thời gian gần đây. Tìm hiểu thêm về khái niệm Core Web Vitals cùng Terus trong bài viết này.

0* vL1EgK2WiwWrfsv

I. Core Web Vitals là gì?

Các chỉ số được đánh giá bởi Chrome UX Report và Google Search Console để đánh giá hiệu suất trang web và SEO được gọi là Core Web Vitals. Mỗi chỉ số, tương ứng với các yếu tố xếp hạng, sẽ đánh giá một phần trải nghiệm người dùng của trang web:

  • Tốc độ load trang
  • Khả năng tương tác
  • Tính ổn định của trang web

II. Tầm quan trọng của Core web Vitals trong website?

Các thông báo Core Web Vitals sẽ bắt đầu được triển khai và là một phần của xếp hạng tìm kiếm đã được Google Search Central công bố. Core Web Vitals được thiết kế để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tìm kiếm thông tin tốt hơn trên Google.

Một trong những yếu tố có thể khiến bạn mất đi khách hàng tiềm năng là tốc độ tải trang lâu. Do đó, bạn cần tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ của website của mình.

Tuy nhiên, nhiều người làm việc trong lĩnh vực tối ưu hóa tìm kiếm không quan tâm đến việc tối ưu hóa hiệu suất trang web mà không quan tâm đến việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thực tế trên trang web.

Chẳng hạn, bạn giảm trọng lượng hình ảnh để giảm tốc độ load của trang web, nhưng bạn lại không quan tâm xem hình ảnh có rõ nét không? Người dùng có thể nhìn thấy thông tin được hiển thị trong hình không?

III. Các chỉ số của Core web Vitals

Hiện tại, các chỉ số của Core Web Vitals bao gồm: Targest Contentful Paint, First Input Delay và Cumulate Layout Shift. Sau đây, chúng tôi sẽ nói chi tiết về từng chỉ số đo lường.

1. Largest Contentful Paint (LCP)

Nói một cách đơn giản, Largest Contentful Paint (LCP) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất tải trang. LCP dựa trên thời gian từ khi người dùng nhấp vào một liên kết để xem nội dung trên thiết bị.

Tốc độ LCP của Google thường được chia thành ba nhóm: Tốt, Cần cải thiện và Cần khắc phục ngay.

  • Màu xanh: 2 giây trở xuống có nghĩa là Tối ưu Tốt
  • Màu vàng: 4 giây trở xuống có nghĩa là cần phải cải thiện
  • Màu đỏ: 6 giây trở xuống có nghĩa cần phải khắc phục ngay

Tất cả các trang trên trang web của bạn phải có chỉ số LCP nhỏ hơn 2.5 để đạt được màu xanh hết. Cải thiện tốc độ tải trang nếu chỉ số LCP là 2,5s đến 4,0s. Khi chỉ số LCP này lớn hơn 4,Cải thiện tốc độ tải trang ngay lập tức sau 0s.

Tìm hiểu thêm về Core Web Vitals Là Gì? Các Chỉ Số Ảnh Hưởng Đến Việc SEO Của Trang Web

Blog Tags
Blog Category

Leave a Reply